Informatika i računarstvo

Uobičajen

Ovaj blog nastao je za potrebe nastave Informatike i računarstva za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole.

,,Nađi vremena za rad, rad je cena uspeha.

Nađi vremena za razmišljanje, razmišljanje je ključ moći.

Nađi vremena za igru, igra je tajna večne mladosti.

Nađi vremena za ćutanje, ćutanje je osnova mudrosti.

Nađi vremena za ljubaznost, ljubaznost otvara put ka sreći.

Nađi vremena za smeh, smeh je muzika duše.

Nađi vremena da voliš i budeš voljen, ljubav je privilegija bogova.’ ‘

Blog

Uobičajen

B L O G

 

Šta je blog?

Blog, skraćeno od engleske reči weblog (internet/mrežni dnevnik), je oblik web sajta na kome bloger (korisnik bloga) hronološki objavljuje sadržaj vezan za neku temu.

Ne postoji ograničenje u sadržaju, izgledu i tematici blogova i mogu biti apsolutno neobavezni (zabava i sl.), lični (razmišljanja i stavovi), a neretko i strogo poslovni, kada blog postaje svojevrsno mesto razmene informacija na poslu ili u nekom timskom radu. Takođe blog je često i mesto prepiske izmedju članova familije.

Blog je proteklih par godina postao najuticajniji i najčitaniji oblik web prezentacija sa više desetina miliona korisnika i još većim brojem čitalaca. Danas je blog vrlo popularan, posebno kod novinara i drugih publicista, jer im omogućava brzo i efikasno objavljivanje svojih vesti i stavova, a preko komentara dobijaju, vrlo brzo, potrebnu povratnu informaciju od svojih čitalaca.

U poslednje vreme ga koristi i sve veći broj poznatih ljudi kao još jedan način da se približe svojim obožavaocima. Striknih definicija nema, od vas zavisi kakav će biti i kako će izgledati Vaš blog.

Koja je razlika izmedju bloga i običnog sajta?

Razlika je pre svega u tome što se promene na blogu vrlo lako dodaju preko web formi i promene odmah postaju vidljive na blogovima. Dok je za klasični web sajt, korisnik morao znati HTML jezik, komande za FTP itd.

Suština je u lakoći korišćenja samog servisa, tako da krajni korisnik više razmišlja o tome šta će da napiše, nego da brine o sintaksi HTML jezika i raznih programa u kojima se sajt izrađuje.

Šta je Blog.rs i šta on pruža?

Blog.rs je besplatan servis za kreiranja i održavanje svoj blog sajta. Blog.rs je jednostavan alat sa kojim ćete vrlo lako održavati svoju blog stranicu, bez poznavanja komplikovanih web jezika, a tu je i veliki izbor grafičkih tema koje kasnije možete prilagoditi po svome ukusu.

 

www.blog.rs

 

Kreiranje tabele u MS Excel-u

Uobičajen

Izrada tabele u MS Excel-u

Zadatak: Napraviti sledeću tabelu u MS Excel-u.:

Srpski Matematika Engleski Likovno Muzičko Istorija Geografija Biologija Fizika Hemija Tehničko Fizičko Vladanje Prosek
Milica

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

5

5

5

Vesna

4

4

2

5

5

4

5

5

3

3

4

5

5

Lazar

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Jovana

2

4

3

5

5

4

4

4

3

3

5

5

5

Miloš

2

3

3

4

4

3

3

4

3

3

4

5

5

Prosek

→ Izabrati font po želji, ali je potrebno da veličina slova bude 14 pt.

→ Proširiti kolone tako da sadržaj u njima bude u potpunosti vidljiv.

→ Snimiti novonastalu tabelu u C:/Documents/Informatika/VIII razred/Folder sa vašim imenom.

→ Snimiti pod imenom Prosek.

Kreiranje tabele u MS Word-u

Uobičajen

 

Zadatak: Napraviti tabelu u Word-u da ima sledeći izgled:

 

 

 

 

Januar

Mart

April

Jun

Broj dece

253

890

1800

2440

Broj odraslih

140

960

1000

1950

 

 

→ Font: Comic Sans MS, veličina 14

→ Urediti tabelu po sopstvenoj želji (boja i oblik ivica, boja fonta)

→ Sačuvati dokument u folderu C:/Documents/VI razred/Folder sa vašim imenom pod imenom Beo Zoo.doc.

Ova tabela će poslužiti kasnije za nastavne jedinice u kojima će se raditi modifikovanje tabele.

 

 

Osnovni delovi računara

Uobičajen

Osnovni delovi računara

Su ulazni uređaji, centralna jedinica, izlazni uređaji i spoljna memorija.

U ulazne uređaje spadaju tastatura (keyboard), miš (mouse), skener, džojstik (joystick).

Tastatura je ulazni uređaj koji služe za neposredno i ručno unošenje podtaka i naredbi za upravljanje računarom. Sastoji se od tastera koji se dele na alfa-numeričke (slova, brojevi), numeričke (brojevi), kursorske (strelice), funcijske ( F1 – F12 ) i pomoćne ( esc, Tab, Caps Lock, Shift, Ctrl, Alt, Delete, Insert, Enter…)

Miš je ulazni uređaj računara. Pomerajući ga po podlozi i pritiskom na neki od njegovih tastera računaru se zadaje nalog da izvrši određenu operaciju.

Skener je uređaj koji pretvara sliku ili tekst u jezik razumljiv računaru.

Džojstik  je ulazni uređaj koji se koristi za igranje igrica na računaru.

U izlazne uređaje spadaju: monitor, štampač.

Monitor se koristi za prikazivanje izlaznih rezultata i poruka računara korisniku.

Štampač omogućava da se informacije sa računara prebace na papir.

Centralna jedinica se sastoji od aritmetičko-logičke jedinice , upravljačke jedinice i unutrašnje memorije.

Procesor je srce svakog računara gde se obrađuju svi podaci. Procesor se još i naziva i centralni procesor. Procesor ima sledeće delove: aritmetičko-logičku jedinicu, upravljačku jedinicu i određeni broj registra.

U unutrašnju memoriju spadaju Rom-memorija, Ram-memorija.

U Rom-memoriju nalaze se sistemski programi koje upisuju proizvođači u vreme njihove izrade.

Ram memorija (radna memorija) je memorija sa slučajnim pristupom, u nju se smeštaju svi podaci i programi u toku rada računara.  Podaci upisani u ovu memoriju se gube sa prekidom napajanja računara sa el.strujom.

U spoljašnju memoriju spadaju disketna jedinica, hard disk, cd-rom, dvd.

Disketna jedinica predstavlja osnovnu spoljašnju memorijsku jedinicu računara. U disketn jedinicu se ubacuju diskete, koje predstavljaju medij za čuvanje podataka. Najčešće se koristi disketa od 3.5 inča tj. 1.44 mb.

Hard disk je spoljašnja memorija velikog kapaciteta, na njoj se čuvaju svi podaci i programi koji poseduje računar. Kapacitet hdd dostiže i do 3 TB (terabajta). Hard disk je najčešće podeljen na particije koje su označene slovima c, d, e…

CD, DVD, USB flash memorija su spoljašnje memorije preko kojih se u računar ubacuju podaci i programi.

Pojam računarskog sistema

Uobičajen

Struktura savremenog računarskog sistema

Savremeni računarski sistem sastoji se od dve osnovne komponente: tehničkog sistema računara (u osnovi fon Nojmanove arhitekture) i programskog sistema računara. Ova struktura može se prikazati šemom na slici 1.

Šema računarskog sistemaSlika 1 –  Šema računarskog sistema

Računar je elektronski uređaj koji obrađuje ulazne informacije i na osnovu njih formira izlazne informacije

Program je niz naloga (naredbi ili instrukcija) računaru kako da ulazne podatke transformiše u izlazne.

Računar se sastoji iz hardvera i softvera. Hardver je fizički dao računara (kućište računara, monitor, tastatura, miš, memorija, grafička kartica, zvučna kartica, modem, zvučnici). Softver predstavlja skup programa koji je neophodan da bi računar radio.

Hardver i softver čine jedinstven sistem pa su u računarskoj tehnologiji dobili zajedničko ime računarski sistem.